BITUS – Förädlade träprodukter

Välkommen till Bitus nya hemsida!

Bergs Timbers dotterbolag Bitus AB lanserar nu en ny design på hemsidan och har nu en ny logotyp.
Bitus är ett av Bergs Timbers svenska dotterbolag och där ingår anläggningarna i Fågelfors, Nybro och Broakulla.

Vi hoppas du ska trivas på vår nya hemsida!
Roger Eckerstig, vd Bitus AB

TRÄSKYDD

Bitus AB är en av Europas största producenter av träskydd.

BITUS LINAX!

Ett fantastiskt material, mångsidigt, klimatsmart och hållbart.

Nyheter från Bitus AB

En hållbar leverantör av värdeskapande träprodukter

Med trä som råvara utvecklar och tillhandahåller Bitus AB förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybart material.

Våra anläggningar i Sverige är:
Bitus i Nybro, träskydd. Broakulla, hyvleri. Fågelfors, tillverkning pellets och värmelogs.