Hem » Träskydd » Bitus Scandex

Bitus Scandex

Traditionellt träskydd med ledande träskyddsmedel.

Bitus Scandex är vår produktgrupp med traditionellt träskyddsbehandlat virke. För den nordiska marknaden producerar vi furu enligt standarden NTR, vilket ger Dig som kund en 20-årig rötskyddsgaranti.

Brett standardsortiment

Vi har ett brett standardsortiment som lagerhålls för omgående leverans vid vår anläggning i Nybro och vi har även möjlighet att erbjuda mer kundanpassade produkter efter förfrågan.

Vi har avtal med flertalet kedjor inom bygghandeln och det är där du hittar våra produkter till försäljning.

Är du yrkesverksam, kontakta oss med Din förfrågan!

Furu som är träskyddsbehandlat enligt NTR finns i följande utföranden:

NTR AB Grön

Furu för ovan mark användning.

Exempel på användningsområden är staket och plank, spaljéer och pergolor, trall ovan mark, lekplatsutrustning och motionsredskap.

Lagerhålls i dimensioner med tjocklek 22-34mm samt reglar i måtten 45×45-45x120mm.

NTR A Grön

Furu i kontakt med mark eller sötvatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att den inte försvagas eller som kan vara svåra att byta ut.

Exempel på användningsområden är stolpar, broar, utvändiga trappor, sötvattensanläggningar (bryggor mm), regelkonstruktion under trallläkt, balkonger, syllar.

Lagerhålls i reglar i måtten 45×145-45x220mm samt stolpar 70×70 och 95x95mm  

NTR AB Brun

Furu för ovan mark användning.

Exempel på användningsområden är trall ovan mark, spaljéer och pergolor.

Beställningssortiment i exempelvis 28mm trall.

Träskydd för övriga marknader

För övriga marknader kan vi erbjuda furu träskyddsbehandlat enligt CTB samt skyddsimpregnerad gran enligt British Standard.

Möjlighet till legouppdrag finns – hör av dig till oss med din förfrågan så berättar vi mer.

Sedan några år tillbaka är det endast kopparbaserade träskyddsmedel som används till dessa produkter.

Impregneringsmedlet vi använder är Lonza Tanalith E3463, vilket motsvarar Nordiska Träskyddsrådets hårt ställda krav.

Detta ligger helt i linje med våra miljömål och ger Dig som slutanvändare en bekräftelse på vårt löpande ansvarstagande och arbete avseende miljö.

Vår verksamhet står under kontroll av Rise samt CTB, vilket garanterar Dig som kund att vi följer de högt ställda krav som finns.

Frågor & svar

Vad är Bitus Scandex?

Bitus Scandex är produktnamn på de impregnerade trävaror som ofta kallas ”det gröna träet”.

Finns det några förändringar/utvecklingar i produktgruppen Scandex?

Den största förändringen är att Scandex-virket inte längre impregneras med arsenik. Idag används endast en noga avvägd mängd koppar för att säkerställa den långa livslängden på ca 20 år.

Hur underhåller man Bitus Scandex?

En inoljning med träolja varje vår är bra. Var noga med att torka bort överskottsolja, annars får man en blank yta som med tiden flagnar. Är det missfärgat av smuts och sotnedfall, kan man tvätta det med tvättmedel (t ex Jotun Hustvätt) och sedan skölja av det. Låt träet torka innan inoljningen sker.

Vilka skruv och spik skall jag använda?

Välj en trallskruv av hög kvalitet som är avsedd för tryckimpregnerat virke. Vill du använda spik så ska den vara rostfri och vid kustnära syrafast.

Kan man kapa i scandexvirket?

Ja, men vi rekommenderar det inte. Vid kapsnitten så blottläggs delar av kärnveden som inte impregneras. Om du ändå måste kapa ditt virke så är det viktigt att du oljar in samtliga kapsnitt med en träolja av hög kvalité. Läs mer om våra träoljor här.

Hur långt in i träet tränger impregneringsvätskan?

Igenom all splintved och några millimeter in i kärnveden.

Får jag som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt scandexvirke?

Detta skiljer i olika delar utav landet. Studera Er kommuns hemsida för avfallshantering.

Spricker impregnerat mer än vanligt trä?

Nej. Allt trä får sprickor i miljöer där fuktkvoten varierar. Man kan till viss del begränsa detta med inoljning.

Är det farligt att ha hudkontakt med trä som tryckimpregnerats?

Nej, det ingen fara alls. Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Bitus. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Är inte tryckimpregnerat förbjudet?

Nej, men för ett antal år sedan infördes omfattande begränsningar i användning av virke som impregnerats med medel som innehåller arsenik. I dag får en privatperson i princip inte köpa dylikt virke. Det är inte heller troligt att tryckimpregnerat virke kommer att totalförbjudas. Däremot så kan nya träskyddsmedel och träskyddsmetoder ersätta de vi har idag.

Kan jag få Bitus Scandex i annan färg än grönt?

Ja, vi saluför numera även vissa dimensioner med brun kulör. För att bibehålla den bruna färgen bör du dock komplettera med brun träolja inom något år.

Hur kan ni säga att Bitus Scandex är miljövänligt?

I en produkts livscykelanalys vägs alla miljöbelastande faktorer in. Tack vare tryckimpregneringen med ett rötskyddsmedel får vi ett material med en mycket lång livslängd och det betyder att vid jämförelse med de alternativ som finns, så kan Scandex anses vara ett bra miljöval.

När kan jag olja in virket?

Så fort virket är ”målningstorrt” (under 20% fuktkvot) kan du olja det. Har du köpt ”blött” virke på våren, bör du vänta till tidig höst innan du oljar in det. Se till att välja en högkvalitativ olja och följ noga oljeproducents anvisningar, så kommer du få glädje av ditt virke länge. Många billiga träoljor innehåller höga andelar lackrester och det ger inte träet särskilt bra skydd mot uttorkning.

Går det att måla på tryckimpregnerat virke?

Javisst går det! Bara virket är ”målningstorrt” (se föregående punkt).

Intresserad av Bitus Scandex?

Hör av dig med din förfrågan till order@bitus.se

Kontakta oss