Hem » Träskydd » Bitus Carex

Bitus Carex

Underhåll för Bitus Scandex

För virke som har träskyddsbehandlats med Bitus Scandex och som används till bland annat trall och altandäck rekommenderar vi ett underhåll varje eller vartannat år beroende på byggnationens läge och exponering för UV-ljus.

Innan inoljning

Innan inoljning rengör du lämpligast ditt virke med en terassborste och skurar med vanlig såpa. Är det ingrodd smuts så kan du behöva gå på med ett altantvättmedel. Vill du använda en högtryckstvätt så ska denna användas tillsammans med en tvätt rondell då det höga trycket annars kan skada ditt virke.

Efter tvätt

Efter tvätt är det viktigt att skölja noga med vatten. Låt sedan träet torka väl innan du oljar in ditt virke. Inoljningen hjälper till att behålla träets fräschör och minimerar eventuella sprickbildningar. Var noga med att torka bort eventuell överskottsolja, annars kan man få en blank yta som med tiden flagnar.

Se till att du använder en högkvalitativ träolja och följ noga oljeproducentens anvisningar så kommer du att få glädje av ditt virke länge. Många billiga träoljor innehåller höga andelar lackrester och det ger inte träet särskilt bra skydd mot uttorkning.

Högkvalitativa oljor till Scandex

Protim Träolja Färglös 5 liter
Protim Träolja Brun 5 liter

Använd mjuk pensel när du oljar in ditt virke och lägg på rikligt särskilt på ändträ. För att få ett fullgott resultat bör behandlingen upprepas dock tidigast efter två veckor.

Oljorna ska förvaras frostfritt och det är viktigt att röra om väl i burken innan användning.

Förbrukning hyvlad yta 6-8 m2/liter, sågad yta 4-6 m2/liter

Oljan har en torktid på ca 1 dygn vid 20 grader och god ventilation

Mögel och påväxt orsakad av yttre miljö ansvarar Bitus ej för.

Underhåll för Bitus Linax

Allt virke kräver underhåll och så även Bitus Linax. Dock är kvalitén på Linax royalimpregnerat virke mycket högre och kräver betydligt mindre underhåll än normalt virke. Över tid slits/tvättas oljan i det yttersta skiktet bort av nederbörd. Färgpigmenten kommer som på annat målat virke att blekas.

Linax Natur

Linax Natur kommer att få en vädergrå ton och oljan i det yttersta skiktet slits gradvis bort. Den som vill ha en vädergrå yta behöver inte olja förrän om 6-12 år beroende på klimatförhållanden. Underhåll görs med oljan Linax Natur, som är en helt klar och färglös olja. Önskar man pigmentera upp en vädergrå yta på Linax Natur kan man blanda lika delar av oljan Linax Natur samt oljan Linax Brun som man sedan påför virket.

Linax Brun

Linax Brun har en mycket god färgbeständighet över tid dock kommer det bruna färgpigmentet som på annat målat virke att blekas.

Rekommendationer för altangolv

För altangolv rekommenderas inoljning vart 5-6 år och för övrigt Linaxbehandlat virke en inoljning efter 6-12 år. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Det bästa är att tvätta med ljummet vatten och skölja med en vattenslang med normalt tryck. Använd inte starka fettlösande medel utan en mild hustvätt. Använd inte heller tvättmedel som innehåller blekmedel. Låt torka väl. Oljan kan påföras med roller eller pensel. Var noga med att inte lägga på för mycket olja då det kan ge påväxt på virket. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte har varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är normalt sett relativt lätt att ta bort. Produkten ska alltid tvättas innan den stryks med Linax olja och eventuell påväxt ska alltid tvättas bort innan virket oljas in.

Viss kådblödning kan förekomma

På monterat Linaxvirke kan viss kådblödning förekomma och då speciellt runt kvistar. Detta är mer vanligt förekommande på mörka färger som Linax Brun. Kådan kommer över tid att gradvis slitas bort av väder och vind. Man kan själv skynda på processen genom att borsta bort med en styv borste, men vår rekommendation är att låta naturen göra jobbet. Speciellt utsatt är väggar i söder och väst samt en altan i soligt läge.

Kådutfällning är inget onormalt. Det försvinner över tid och är inte reklamationsgrundande. Furu innehåller varierande mängder med kåda, något som traditionellt är bra eftersom kådan har en konserverande verkan på trä.

Kapade snittytor

Kapade snittytor vid montering av ditt Linaxvirke ska alltid oljas in med olja Linax Natur alternativt Linax Brun för att vår produkt- och rötskyddsgaranti ska gälla.

Linaxoljor

Linax Brun 1 liter
Linax Brun 5 liter
Linax Natur 5 liter (klar, färglös)

Oljorna ska förvaras frostfritt och det är viktigt att röra om väl i burken innan användning.

Förbrukning hyvlad yta 6-8 m2/liter, sågad yta 4-6 m2/liter

Arbetstemperatur vid inoljning av Linax bör vara en dygnstemperatur om lägst 15 grader. Man bör undvika att olja i direkt solljus.

Oljan har en torktid på ca 1 dygn vid 20 grader och god ventilation

Viktigt alla använda trasor etc måste brännas eller läggas i vatten för att undvika självantändning.

Mögel och påväxt orsakad av yttre miljö ansvarar Bitus ej för.

Vi erbjuder också vår processolja i Linax Natur och Linax Brun till försäljning. Dessa oljor säljs i 5 liters burkar med 3,5 liter oljekoncentrat. Ni som kund fyller sedan upp med 1,5 liter lacknafta, vilket ger 5 liter färdig träolja .

Läs mer om drift och underhåll av Bitus Linax (pdf)

Frågor & svar

Hur länge kan träoljan förvaras?

Förvara din träolja frostfritt så har den många års hållbarhet.

Kan jag använda en vanlig träolja för underhåll samt att stryka kapade snittytor på Linax?

Nej, våra Linax oljor ska användas till produkten för att vår garanti ska vara giltig.

Får jag ett bättre skydd om jag oljar mitt Linaxvirke två gånger?

Nej, Linaxoljan har en hög linoljehalt och för mycket olja kan ge en klibbig yta som inte torkar på ett bra sätt.

Kan jag använda Linax oljan på burk för att få samma utseende på vanligt impregnerat eller obehandlat virke?

Nej, oljorna innehåller inte tillräcklig mängd med pigment för att ge ett lika utseende. Vi rekommenderar att ni via er färghandel bryter fram en täcklasyr i motsvarande NCS kulör.

Kan jag övermåla mitt Linaxvirke med en vanlig färg?

Ja, Linax kan övermålas om behov finns, dock som tidigast en månad efter tillverkning. Vid övermålning ska en riktig oljebaserad färg användas för att ge god vidhäftning.
Viktigt! Man frångår då vår produktgaranti.

Varför har min leverans med Linaxvirke lite olja kvar på ytan som inte har torkat?

Ett visst överskott av olja kan finnas kvar på ytorna från processen. Detta torkar ni lätt bort i samband med montering.