Hem » Om Bitus » Certifikat

Certifikat

Bitus AB har två spårbarhetsbevis i enlighet med FSC® C106624 och PEFC™.

Koncernen ska följa PEFC:s och FSC:s – krav och intentioner, och svarar för att råvaran inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILOs kärnkonventioner kränks.

Syftet med båda standarderna är att främja ett uthålligt skogsbruk ut miljö, social och ekonomisk synvinkel.
Läs mer på:
https://se.fsc.org/se-se och https://pefc.se

För information om certifiering och för att lämna eventuella synpunkter på PEFC och FSC-standardens tillämpning, kontakta:
Johan Eliasson, miljö- och hållbarhetschef
Tel: 010-199 84 86
Mobil: 070-612 15 88
johan.eliasson@bergstimber.com